Tuesday, May 15, 2012

Bí mật của may mắn (FULL) (hoc360.com.vn)

0
Hãy tạo ra những may mắn cho mình Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài.

www.hoc360.com.vn
Thế giới Giáo dục đỉnh cao
2016

No comments:

Post a Comment